mail.akcalilar.com DNS records

A records

Alastyr Telekomunikasyon A.S.
5.2.87.201   1,509

AAAA records

NO RECORDS